338 C1-esterashämmare, ikatibant och konestat alfa

(D84.1, T78.3)

C1-esterashämmare, ikatibant och konestat alfa är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (338) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för specialiserad sjukvård med inriktning på behandlingen av hereditärt angioödem.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för C1-esterashämmare beviljas patienter med hereditärt angioödem (HAE)

  • för prevention av allvarliga och återkommande attacker av hereditärt angioödem, då patienten är intolerant mot eller får otillräckligt skydd av orala preventionsbehandlingar eller då upprepade akuta behandlingar inte är tillräckliga eller
  • för prevention av angioödemattacker före medicinska åtgärder eller
  • för behandling av akuta angioödemattacker.

Rätt till grundersättning för ikatibant och konestat alfa beviljas patienter med hereditärt angioödem (HAE) för behandling av akuta angioödemattacker.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av C1-esterashämmare, ikatibant eller konestat alfa påvisas enligt ovan. I utlåtandet ska också beskrivas var och under vems övervakning vården ges.

Rätt till grundersättning beviljas för högst tre år i taget.

Mer information