350 Kapsaicin

(B02.2, G54, G56, G57, G58, G60, G61, G62, G64, M54.1, M79.2, O26.8)

Kapsaicin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (350) beviljas för behandling av svårbehandlad perifer neuropatisk smärta på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare förtrogen med smärtbehandling.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • perifer neuropatisk smärta hos vuxna personer som inte har diabetes och
    • som inte har svarat tillfredsställande på behandling med amitriptylin eller gabapentinoider (t.ex. gabapentin eller pregabalin) eller
    • hos vilka amitriptylin eller gabapentinoider inte kan användas på grund av kontraindikationer eller biverkningar.

I utlåtandet ska redogöras för sjukdomen, tidigare behandling och behandlingsresultaten. Rätten till grundersättning förutsätter att de ovan beskrivna medicinska villkoren uppfylls.

Rätt till grundersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer