3022 Liraglutid (barn och unga)

(E11)

Namnen på ersättningsrättigheterna 3022 och 295 preciseras 1.7.2021

Namnen på ersättningsrättigheterna 3022 och 295 är i fortsättningen ”Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga)”. De medicinska villkoren ändras inte.

Se villkoren för rätt till specialersättning på sidan för ersättningsrättighet 295.

Liraglutid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3022) beviljas för behandling av typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Liraglutid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i barnsjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas barn och unga i åldern 10–17 år för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med andra diabetesläkemedel och
  • viktindex som motsvarar vuxnas viktindex (ISO-BMI) är minst 30 kg/m2 när behandling med liraglutid inleds. 

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om patientens viktindex när behandlingen med liraglutid inleds.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 18 år.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans               Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling 103
Diabetes, annan än insulinbehandling 215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna) (begränsad specialersättning) 285
Liraglutid (barn och unga) (begränsad specialersättning) 295

Läs mer