3035 Pitolisant och solriamfetol

(G47.4)

Pitolisant och solriamfetol är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3035) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för neurologi eller barnneurologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av narkolepsi hos vuxna

  • som inte har svarat tillfredsställande på behandling med modafinil eller hos vilka modafinilbehandling inte är lämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Svår och långvarig narkolepsi 214

Läs mer