304 Dornase alfa

(E84.0)

Dornase alfa är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (304) beviljas för behandling av svår lungsjukdom i samband med cystisk fibros på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för specialiserad sjukvård med inriktning på behandlingen av cystisk fibros.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning förutsätter diagnosen cystisk fibros och en lungsjukdom med svåra symtom i anslutning till den; vidare förutsätts att vården inletts vid en enhet för specialiserad sjukvård med expertis i behandlingen av cystisk fibros och att vården också övervakas där, samt att vårdbehovet påvisats med ett B-utlåtande som utfärdats vid enheten. Rätt till grundersättning beviljas för högst två år i taget. Till ansökan om fortsatt rätt till ersättning fogas ett nytt B-utlåtande där resultaten av medicineringen framgår.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 203

Mer information