304 Dornase alfa

(E84.0)

Dornase alfa är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (304) beviljas för behandling av svår lungsjukdom i samband med cystisk fibros på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för specialiserad sjukvård med inriktning på behandlingen av cystisk fibros.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning förutsätter diagnosen cystisk fibros och en lungsjukdom med svåra symtom i anslutning till den; vidare förutsätts att vården inletts vid en enhet för specialiserad sjukvård med expertis i behandlingen av cystisk fibros och att vården också övervakas där, samt att vårdbehovet påvisats med ett B-utlåtande som utfärdats vid enheten. Rätt till grundersättning beviljas för högst två år i taget. Till ansökan om fortsatt rätt till ersättning fogas ett nytt B-utlåtande där resultaten av medicineringen framgår.

Mer information