342 Dronedaron

(I48)

Dronedaron är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (342) beviljas och grundersättning betalas för inhibitionsbehandling av förmaksflimmer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i internmedicin eller kardiologi eller från en enhet för dessa specialiteter inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för förebyggande behandling av förmaksflimmer efter framgångsrik konvertering hos vuxna, kliniskt stabila patienter

  • när förstahandsläkemedel (bl.a. betablockerare och flekainid) inte har någon effekt eller inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av dronedaron påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk hjärtarytmi 207

Läs mer