346 Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna)

(E11)

Dulaglutid, exenatid, liraglutid , lixisenatid och semaglutid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (346) beviljas för behandling av typ 2-diabetes på nedanstående villkor. Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes.

Rätt till grundersättning för dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid tabletter beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med diabetesläkemedel ur andra läkemedelsgrupper och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Rätt till grundersättning för semaglutid i injektionsform beviljas när

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med ett diabetesläkemedel ur en annan läkemedelsgrupp och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla uppgift om patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds samt en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med namn och läkemedelsform för den läkemedelssubstans som man planerar att använda.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling 103
Diabetes, annan än insulinbehandling 215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna) (begränsad specialersättning) 285
Liraglutid (barn och unga) (begränsad specialersättning) 295

Mer information