362 Dabrafenib, trametinib och vemurafenib

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib, trametinib och vemurafenib är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (362) beviljas på nedanstående villkor. Dabrafenib, trametinib och vemurafenib kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för dabrafenib, trametinib och vemurafenib beviljas för behandling av vuxna med BRAF V600-mutationspositivt melanom som har spridit sig eller som inte kan avlägsnas kirurgiskt.

Rätt till grundersättning för trametinib förutsätter dessutom att läkemedlet används i kombination med dabrafenib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Dabrafenib, trametinib och vemurafenib (begränsad specialersättning) 167
Dabrafenib (adjuvant behandling) (begränsad specialersättning) 1509

Dabrafenib och trametinib (adjuvant behandling) (begränsad grundersättning)

3024

Läs mer