362 Dabrafenib, trametinib och vemurafenib

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib, trametinib och vemurafenib är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (362) beviljas på nedanstående villkor. Dabrafenib och vemurafenib kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för dabrafenib och vemurafenib beviljas för behandling av vuxna patienter med BRAF V600-mutationspositivt icke-resektabelt eller metastaserat melanom.

Rätt till grundersättning för trametinib beviljas, i kombination med dabrafenib, för behandling av vuxna patienter med BRAF V600-mutationspositivt icke-resektabelt eller metastaserat melanom när

  • dessa inte tidigare har fått behandling med BRAF-hämmare eller
  • sjukdomen inte har progredierat under tidigare behandling med BRAF-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av dabrafenib, trametinib eller vemurafenib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Dabrafenib och vemurafenib 167

Mer information