380 Adalimumab (hidradenitis suppurativa)

(L73.2)

Adalimumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (380) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar hudsjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (380) hos patienter som inte har svarat tillfredsställande på konventionell lokal och systemisk behandling.

Utlåtandet ska utvisa att det är fråga om måttlig eller svår  aktiv hidradenitis suppurativa där behandlingen med adalimumab följer forskningsbaserad god vårdpraxis och att patienten inte har svarat tillfredsställande på konventionell lokal och systemisk behandling.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab 281
Adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) 319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) 326
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) 313

Mer information