392    Järnmaltol

(K50, K51, D50)

Järnmaltol är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (392) beviljas för behandling av svårbehandlad järnbristanemi hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för gastroenterologiska sjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av järnbristanemi hos vuxna patienter med inflammatorisk tarmsjukdom när

  • andra perorala järnpreparat inte kan användas på grund av biverkningar.

Med inflammatoriska tarmsjukdomar avses i detta sammanhang svåra och långvariga sjukdomar i enlighet med specialersättningsrätt 208.

I utlåtandet ska beskrivas de biverkningar som patienten drabbats av i samband med användningen av andra järnpreparat, behovet av järnmaltol, de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Sjukdom Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208

Läs mer