Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ger rätt till grundersättning vid kortvarig behandling på nedanstående medicinska villkor. Rivaroxaban kan utifrån anteckning på receptet även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Vid mer långvarig behandling kan apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ge rätt till grundersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkterna 351, 379 eller 3013 i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkt 290 i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel. Dessutom kan rivaroxaban ge rätt till specialersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkt 296 i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Att de medicinska villkoren för grundersättning är uppfyllda påvisas utan läkarutlåtande genom att läkaren under ’Motiveringar’ på receptet antecknar något av följande, beroende på sjukdom:

 • 'Elkonvertering av förmaksflimmer, medicinering inledd' samt inledningsdatum för medicineringen, t.ex. 'Elkonvertering av förmaksflimmer, medicinering inledd 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban 
 • ’Kateterablation, medicinering inledd' samt inledningsdatum för medicineringen, t.ex. 'Kateterablation, medicinering inledd 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban och dabigatran
 • 'Ledprotesoperation' samt datum för operationen, t.ex. 'Ledprotesoperation 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban, dabigatran och rivaroxaban 
 • ’Djup ventrombos’ eller ’Lungemboli' samt tidpunkten för den djupa ventrombosen eller lungembolin, t.ex. ’Djup ventrombos 3.6.2015’, eller ’Lungemboli 3.6.2015’.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban
 • 'Akut kranskärlssjukdom' samt datum för den akuta kranskärlssjukdomen, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 3.6.2015'.
  • Den läkemedelssubstans som ersätts är rivaroxaban

Medicinska villkor

Utifrån en anteckning på receptet kan grundersättning betalas för apixaban, dabigatran, rivaroxaban och därutöver, med undantag för patienter som genomgått en ledprotesoperation, edoxaban

 • i samband med elkonvertering till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1), för högst tre månader
 • till patienter som genomgått en ledprotesoperation, för högst två månader (edoxaban är inte ersättningsgillt på denna indikation)
 • till ventrombos- och lungembolipatienter, för högst sex månader.

Grundersättning för apixaban och dabigatran kan på basis av en anteckning på receptet dessutom betalasbeviljas

 • i samband med kateterablation till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1), för högst fyra månader.

Grundersättning för rivaroxaban kan på basis av en anteckning på receptet dessutom betalas

 • i samband med akut kranskärlssjukdom när markörerna för hjärtmuskelskada har stigit, i kombination med acetylsalicylsyra och klopidogrel, för högst 12 månader räknat från den akuta kranskärlssjukdomen.
Läkemedelsubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer (begränsad specialersättning) 290
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning) 296

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom (begränsad specialersättning)

206 + Receptanteckining
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer (begränsad grundersättning) 379
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning) 3013

Mer information