Avatrombopag

Abvatrombopag är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor vid svår trombocytopeni i samband med en kronisk leversjukdom.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för avatrombopag uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan en läkare ska under Motiveringar på receptet ha antecknat ’Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp’ samt datum för ingreppet, till exempel ’Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp 7.1.2021’.

Medicinska villkor

Abvatrombopag berättigar till grundersättning i samband med ett invasivt ingrepp vid behandlingen av svår trombocytopeni (trombocytvärde under 50 x 109/l) hos personer med en kronisk leversjukdom. På basis av anteckningen på receptet kan grundersättning för avatrombopag betalas per ingrepp enligt högst den mängd som behövs för behandling under fem dygn.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
  Sjukdom eller läkemedelssubstans           Ersättningsnummer
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 129
Avatrombopag (begränsad grundersättning)     3052

Läs mer