Takrolimusgranulat

Takrolimusgranulat till oral suspension ger rätt till grundersättning för transplantationspatienter på nedanstående villkor. Takrolimusgranulat kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för takrolimusgranulat uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan läkaren antecknar ’Ålder under 13 år’ på receptet under ’Motiveringar’.

Medicinska villkor

Patienter under 13 år som genomgått organtransplantation beviljas grundersättning för takrolimusgranulat då andra preparat som innehåller takrolimus inte kan användas på grund av patientens svårigheter att svälja eller för att dosen är liten.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Takrolimusgranulat (specialersättning) Receptanteckning

Mer information