3004 Osimertinib

(C34)

Osimertinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3004) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för osimertinib beviljas som monoterapi för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad ickesmåcellig lungcancer, när

  • tumören har en epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av osimertinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom  Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan        130

Mer information