3006 Baricitinib

(L20, M05, M06)

Baricitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3006) beviljas på nedanstående villkor. Baricitinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av

  • reumatoid artrit
    • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade
  • svårt atopiskt eksem
    • när responsen på konventionell systemisk behandling varit otillräcklig eller när sådan behandling är kontraindicerad eller inte lämplig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem ska därtill beskrivas hudutslagets omfattning, svårighetsgraden och patientens symtom.

När det är fråga om behandling av reumatoid artrit beviljas rätt till ersättning för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. För behandlingen av svårt atopiskt eksem beviljas rätt till ersättning första gången för högst två år och i fortsättningen för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans             Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Baricitinib (begränsad specialersättning) 293

Läs mer