3024 Dabrafenib och trametinib (adjuvant behandling)

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenib och trametinib är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3024) beviljas på nedanstående villkor. Dabrafenib kan även ge rätt till specialersättning vid adjuvant behandling i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib när det är fråga om

  • adjuvant behandling av BRAF V600-muterat melanom i stadium III (regional spridning), efter total kirurgisk borttagning, när läkemedlet används i kombination med trametinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Dabrafenib (adjuvant behandling) (begränsad specialersättning) 1509
Dabrafenib, trametinib och vemurafenib (begränsad specialersättning) 167

Läs mer