3025 Kalciumkarbonat

(E20, E31.0, E55.0, E83.3, E89.2, M83, N18, N25.0, N25.8)

Kalciumkarbonat är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3025) för kalciumkarbonat beviljas för behandling av kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen och behandling av bristfällig bisköldkörtelfunktion på nedanstående villkor. Kalciumkarbonat kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om specialersättningsgilla sjukdomar.

Särskild utredning

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i endokrinologi, barnsjukdomar, nefrologi eller internmedicin.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av rubbningar i kalcium- eller fosfatämnesomsättningen som föranleds av ärftlig brist på D-vitamin eller på D-vitaminrespons, bristfällig absorption av fosfat i matsmältningskanalen eller i njurtubuli eller kronisk njurinsufficiens.

Rätt till grundersättning beviljas också för behandling av bristfällig bisköldkörtelfunktion.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom         Ersättningsnummer
Bristfällig bisköldkörtelfunktion 106
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123

Läs mer