3036 Darolutamid

(C61)

Darolutamid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3036) beviljas på nedanstående villkor. Darolutamid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av icke metastaserad kastrations-resistent prostatacancer när

  • dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsre-sultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Prostatacancer 116
Darolutamid (begränsad specialersättning) 1525

Läs mer