3039 Eltrombopag

(D60, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D69.3)

Eltrombopag är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3039) beviljas på nedanstående villkor. Eltrombopag kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos patienter från 1 års ålder
    • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling och det har gått minst ett halvt år sedan sjukdomen diagnostiserades.
  • förvärvad svår aplastisk anemi hos vuxna patienter
    • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare immunsuppressiv behandling eller som är tungt förbehandlade och för vilka stamcellstransplantation är olämpligt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans     Ersättningsnummer
Aplastisk anemi 122
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 129
Eltrombopag (begränsad specialersättning) 1517

Läs mer