3047 Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)

(D66)

Emicizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3047) beviljas patienter med hemofili A på nedanstående villkor. Emicizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med svår hemofili A (FVIII < 1 %) när

  • patienten inte har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och
  • kontinuerlig behandling med koagulationsfaktor VIII misslyckas eller är olämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsre-sultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar 126
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) (begränsad specialersättning) 1520

 

Läs mer