3052 Avatrombopag

(D69.3)

Abvatrombopag är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3052) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna

  • som inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 129
Abvatrombopag (begränsad grundersättning) Receptanteckning

Läs mer