313 Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar)

(D89.89, H20, H30, L40, L50.2, L50.8, L50.9, M02, M05–M06, M08, M45, M46.0, M46.1, M46.9)

Förändring 1.11.2020

Tocilizumab berättigar från 1.11.2020 till grundersättning även vid behandlingen av jättecellsarterit utifrån ersättningsrätt 313. Se meddelandet "nere på sidan".

Anakinra berättigar från 1.11.2020 även vid behandlingen av familjär medelhavsfeber till specialersättning utifrån ersättningsrätt 281 och till grundersättning utifrån ersättningsrätt 313. Se meddelandet "på sidan för ersättningsrättighet 281".

Se de nya villkoren för beviljande av ersättningsrätt 313 "nere på sidan".

Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av vissa reumatiska sjukdomar (313) beviljas på nedanstående villkor. Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

 • aktiv reumatoid artrit
 • aktiv kronisk juvenil polyartrit
 • aktiv ledinflammation vid psoriasis
 • aktiv ankyloserande spondylit (ryggradsreumatism) och
 • ledinflammationer som nära påminner om de ledinflammationer som nämnts ovan

när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Anakinra ger rätt till grundersättning också vid behandling av systemisk inflammatorisk sjukdom (NOMID)/kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA), Muckle-Wells syndrom (MWS) och familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS), vilka hör till gruppen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS). Därtill är anakinra grundersättningsgillt vid behandling av aktiv Stills sjukdom när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig.

Adalimumab ger rätt till grundersättning också vid behandling av icke-infektiös intermediär uveit, posterior uveit och panuveit hos vuxna patienter när responsen på kortikosteroider och traditionella immunhämmare är otillräcklig, eller när dessa inte är lämpliga eller användningen av kortikosteroider måste begränsas. Därtill är adalimumab grundersättningsgillt vid behandling av kronisk icke-infektiös anterior uveit hos barn, när responsen på konventionell behandling är otillräcklig, patienten inte tolererar konventionell behandling eller sådan inte är lämplig.

Tocilizumab är grundersättningsgillt också vid behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer

Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

202
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (begränsad specialersättning) 281
Adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning) 319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning) 326
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning) 380

Från 1.11.2020

313 Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar)

Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, inflixmab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av vissa reumatiska sjukdomar (313) beviljas på nedanstående villkor. Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

 • aktiv reumatoid artrit
 • aktiv kronisk juvenil polyartrit
 • aktiv ledinflammation vid psoriasis
 • aktiv ankyloserande spondylit (ryggradsreumatism) och
 • ledinflammationer som nära påminner om de ledinflammationer som nämnts ovan

när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Rätt till grundersättning för anakinra beviljas även vid behandling av

 • systemisk inflammatorisk sjukdom (NOMID)/kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA), Muckle-Wells syndrom (MWS) och familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS), vilka hör till gruppen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS).
 • aktiv Stills sjukdom när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig, och
 • familjär medelhavsfeber (FMF).

Rätt till grundersättning för adalimumab beviljas även vid behandling av

 • icke-infektiös intermediär uveit, posterior uveit och panuveit hos vuxna patienter när responsen på kortikosteroider och traditionella immunhämmare är otillräcklig, eller när dessa inte är lämpliga eller användningen av kortikosteroider måste begränsas, och
 • kronisk icke-infektiös anterior uveit hos barn, när responsen på konventionell behandling är otillräcklig, patienten inte tolererar konventionell behandling eller sådan inte är lämplig.

Rätt till grundersättning för tocilizumab beviljas även vid behandling av

 • aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig, och
 • jättecellsarterit hos vuxna patienter hos vilka glukokortikoider orsakat allvarliga verkningar eller hos vilka risken för allvarliga verkningar är hög.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Rätt till ersättning för tocilizumab vid behandling av jättecellsarterit beviljas för högst två år i taget, och fortsättning kan beviljas om sjukdomen är aktiv.

Läs mer