313 Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar)

(D89.89, H20, H30, L40.5, M02, M05–M06, M08, M31.5, M31.6, M45, M46.0, M46.1, M46.9, M86.3, M86.6)

Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av vissa reumatiska sjukdomar (313) beviljas på nedanstående villkor. Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • aktiv reumatoid artrit
  • aktiv kronisk juvenil polyartrit
  • aktiv ledinflammation vid psoriasis
  • aktiv ankyloserande spondylit (ryggradsreumatism) och
  • ledinflammationer som nära påminner om de ledinflammationer som nämnts ovan

när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Rätt till grundersättning för adalimumab beviljas även vid behandling av

  • icke-infektiös intermediär uveit, posterior uveit och panuveit hos vuxna patienter när responsen på kortikosteroider och traditionella immunhämmare är otillräcklig, eller när dessa inte är lämpliga eller användningen av kortikosteroider måste begränsas, och
  • kronisk icke-infektiös anterior uveit hos barn, när responsen på konventionell behandling är otillräcklig, patienten inte tolererar konventionell behandling eller sådan inte är lämplig.

Rätt till grundersättning för tocilizumab beviljas även vid behandling av

  • aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig, och
  • jättecellsarterit hos vuxna patienter hos vilka glukokortikoider orsakat allvarliga verkningar eller hos vilka risken för allvarliga verkningar är hög.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Rätt till ersättning för tocilizumab vid behandling av jättecellsarterit beviljas för högst två år i taget och fortsättning kan beviljas om sjukdomen är aktiv.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Anakinra (begränsad specialersättning) 252
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (begränsad specialersättning) 281
Adalimumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning) 319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning) 326
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning) 380

Läs mer