373 Ponatinib

(C91.0, C92.1)

Ponatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (373) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av kronisk myeloisk leukemi i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris för vuxna patienter

  • som är resistenta mot dasatinib eller nilotinib eller
  • som är intoleranta mot dasatinib eller nilotinib och för vilka behandling med imatinib inte är motiverad eller
  • som har T315I-mutation.

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av Philadelphia-kromosompositiv akut lymfoblastisk leukemi för vuxna patienter

  • som är resistenta mot dasatinib eller
  • som är intoleranta mot dasatinib och för vilka behandling med imatinib inte är motiverad eller
  • som har T315I-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ponatinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117

Läs mer