390 Ibrutinib

 (C91.1, C83.1, C88.0)

Ibrutinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (390) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för ibrutinib beviljas om läkemedlet används som monoterapi vid behandling enligt god vårdpraxis av

 • kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna patienter
  • som har fått minst en tidigare behandling, eller
  • som första linjens behandling vid förekomst av 17p-deletion eller TP53-mutation.
    
 • recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom hos vuxna patienter
  • som har fått minst tre tidigare behandlingar.
    
 • Waldenströms makroglobulinemi hos vuxna patienter
  • som har fått minst en tidigare behandling, eller
  • som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ibrutinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information