3056 Ataluren | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3056 Ataluren

(G71.06)

Ataluren är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3056) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar Duchennes muskeldystrofi.  

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av Duchennes muskeldystrofi hos minst 2-åriga patienter då sjukdomen orsakas av en nonsensemutation i dystrofigenen som har fastställts genom gentest. Patienterna ska kunna gå självständigt eller med hjälpmedel.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom beskriva patientens rörelseförmåga och innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.
 
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023

Vad tycker du om sidan?