385 Levofloxacin, lösning för nebulisator | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

385 Levofloxacin, lösning för nebulisator

(E84, E84.0, J15.1)

Levofloxacin, lösning för nebulisator är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (385) beviljas för behandling av kronisk lunginfektion i samband med cystisk fibros på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för lungsjukdomar eller infektionssjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter (≥ 18 år) med cystisk fibros för behandling av kronisk lunginfektion orsakad av bakterien Pseudomonas aeruginosa då

  • enbart tobramycin eller kolistin inte ger tillräcklig behandlingseffekt eller
  • tobramycin eller kolistin inte kan användas på grund av kontraindikationer eller biverkningar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av levofloxacin, lösning för nebulisator påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023