3068 Pralsetinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3068 Pralsetinib

(C34)

Pralsetinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3068) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas om läkemedlet används som enda läkemedel vid behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna, när

  • det i tumören har konstaterats en fusion i RET-genen och
  • patienten inte tidigare har behandlats med RET-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024