3005 Tofacitinib

(M05, M06, M08, L40.5, K51)

Tofacitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3005) beviljas på nedanstående villkor. Tofacitinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

  • vuxna för behandling av reumatoid artrit eller psoriasisartrit
    • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.
  • patienter från 2 års ålder för behandling av juvenil polyartrit (reumatoid faktorpositiv eller reumatoid faktornegativ polyartrit och utvidgad oligoartrit) eller psoriasisartrit
    • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.
  • vuxna för behandling av medelsvår eller svår ulcerös kolit   
    • som inte svarat tillfredsställande på antingen konventionell immunsuppressiv behandling eller på behandling med biologiska läkemedel, eller som slutat svara på sådan behandling eller är intoleranta mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans              Ersättningsnummer

Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

202

Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

208
Tofacitinib  (begränsad specialersättning) 291

Läs mer