3015 Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

(E78)

Alirokumab och evolokumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3015) beviljas för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi på nedanstående villkor. Alirokumab och evolokumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i endokrinologi, kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården när rätt till ersättning söks första gången. Efter det kan ett läkarutlåtande av en annan behandlande läkare också godkännas.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi hos vuxna med aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom) som, trots användningen andra läkemedel för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, har en LDL-kolesterolhalt på

  • över 3,6 mmol/l eller
  • över 2,6 mmol/l, när patienten har något av följande:
    • diabetes med skada på målorgan
    • en svår eller omfattande aterosklerotisk sjukdom
    • en snabbt framskridande aterosklerotisk sjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans              Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 211
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (begränsad specialersättning) 292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning) 294

Läs mer