319 Adalimumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis)

(L40)

Adalimumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av svår och svårbehandlad hudpsoriasis (319) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för hudsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av svår kronisk hudpsoriasis hos patienter som inte har svarat tillräckligt på, har en kontraindikation eller är överkänsliga mot andra systemiska behandlingar inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans   Ersättningsnummer
Generell erytrodermi 134
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Anakinra (begränsad specialersättning)   252
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (begränsad specialersättning)   281
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning) 313
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning) 326
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning) 380

Läs mer