326 Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar)

(K50, K51)

Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av vissa tarmsjukdomar (326) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för specialiserad sjukvård inom området eller av specialist på området med inriktning på behandlingen av dessa sjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för adalimumab, golimumab och infliximab beviljas för behandlingen av medelsvår eller svår och aktiv ulcerös kolit. Rätt till grundersättning för adalimumab, infliximab och ustekinumab beviljas därtill för behandlingen av svår och aktiv Crohns sjukdom. Rätt till ersättning beviljas

  • patienter som inte har svarat tillfredsställande på behandling enligt god vårdpraxis med en kortikosteroid och/eller ett immunsuppressivt läkemedel
  • patienter som inte tål nämnda behandlingar
  • när det finns medicinska kontraindikationer för behandlingarna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer

Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

208
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab 281
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) 313
Adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) 319
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) 380

Mer information