326 Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar)

(K50, K51)

Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av vissa tarmsjukdomar (326) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab beviljas för behandlingen av medelsvår eller svår och aktiv ulcerös kolit. Rätt till grundersättning för adalimumab, infliximab och ustekinumab beviljas därtill för behandlingen av svår och aktiv Crohns sjukdom. Rätt till ersättning beviljas

  • patienter som inte har svarat tillfredsställande på immunsuppressiva behandlingar enligt god vårdpraxis eller
  • patienter som inte tål nämnda behandlingar eller
  • när det finns medicinska kontraindikationer för behandlingarna.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208
Anakinra (begränsad specialersättning) 252
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (begränsad specialersättning) 281
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning) 313
Adalimumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning) 319
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning) 380

Läs mer