377 Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis)

(L40)

Apremilast och dimetylfumarat är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (377) beviljas för behandling av hudpsoriasis på nedanstående villkor. Grundersättning för apremilast (377) kan också beviljas för behandling av psoriasisartrit på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för specialiserad sjukvård inom området med inriktning på behandlingen av psoriasisartrit eller psoriasis i huden eller av en specialist i internmedicin, reumatologi eller hudsjukdomar och allergologi förtrogen med behandlingen av dessa sjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för apremilast och dimetylfumarat beviljas vuxna patienter

  • för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis när patienten har visat otillräckligt svar på eller har någon kontraindikation mot eller är intolerant mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA.

Rätt till grundersättning för apremilast beviljas vuxna patienter

  • även för behandling av aktiv psoriasisartrit när patienten visat otillräckligt svar på eller inte tolererat konventionell behandling med antireumatiska läkemedel.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av apremilast eller dimetylfumarat påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Generell erytrodermi 134
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202

Mer information