3051 Liraglutid (fetma)

(E66)

Liraglutid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3051) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna när läkemedlet används som stöd vid olika behandlingar av fetma utan medicinering, om patienten när behandlingen inleds har

  • viktindex minst 35 kg/m2 och
  • förstadium till diabetes (fasteplasmaglukosvärdet 6,1–6,9 mmol/l eller glukostoleranstest efter två timmar 7,8–11,0 mmol/l eller halten av HbA1c 43–47 mmol/mol) och
  • medicinering vid högt blodtryck eller dyslipidemi.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om vikten har sjunkit med minst 5 % jämfört med utgångsläget då behandlingen med en underhållsdos pågått i 12 veckor. Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om vikten fortfarande är 5 % lägre jämfört med utgångsläget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling 103
Diabetes, annan än insulinbehandling 215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) (begränsad specialersättning) 285
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) (begränsad specialersättning) 295

Läs mer