393 Pomalidomid

(C90)

Pomalidomid specialersättningsgillt 1.2.2020

Pomaldomid berättigar till specialersättning från 1.2.2020 utifrån den nya ersättningsrättigheten 1507.

Se villkoren för rätt till specialersättning och meddelandet på sidan för ersättningsrättigheten.

Ersättningsrätt 1507

Pomalidomid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (393) beviljas för behandling av multipelt myelom på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, i kombination med dexametason, för behandling av multipelt myelom hos vuxna

  • som har fått minst två tidigare läkemedelsbehandlingar vid multipelt myelom, inklusive lenalidomid och bortezomib, och
  • som har uppvisat sjukdomsprogression under den senaste läkemedelsbehandlingen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av pomalidomid påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad (specialersättning) 117

Mer information