Gå till innehållet

En störning har upptäckts i telefonservicen Mer information

395 Dupilumab

(J45, L20)

Dupilumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (395) beviljas för behandling av svår astma och svårt atopiskt eksem på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandlingen av astma läkarutlåtande B från en enhet för behandling av hudsjukdomar inom den specialiserade sjukvården som behandlar astma och vid behandlingen av atopiskt eksem läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar hudsjukdomar eller av en specialist inom områdeti dermatologi.

Medicinska villkor

Svår astma

Rätt till grundersättning för dupilumab beviljas när läkemedlet används som tillägg vid behandling av svår astma med typ 2-inflammation hos vuxna och ungdomar, 12 år och äldre, när

  • astman är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid i kombination med ett annat läkemedel och
    • patienten haft minst fyra skov under det föregående året och dessutom ett blodeosinofilantal ≥ 300 celler/µl eller en kväveoxidhalt i utandningsluften FeNO ≥ 25 ppb eller
    • patienten haft minst två skov under det föregående året trots regelbunden användning av perorala kortikosteroider och dessutom ett blodeosinofilantal ≥ 150 celler/µl eller en kväveoxidhalt i utandningsluften FeNO ≥ 25 ppb.

Om patienten redan använder ett biologiskt läkemedel som är avsett för behandling av astma kan man i stället för det föregående året beakta det år som föregår användningen av det biologiska läkemedlet.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet skov per år eller dosen av regelbundet använda perorala kortikosteroider har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget.

Svårt atopiskt eksem

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av svårt atopiskt eksem hos vuxna patienter

  • hos vuxna som inte har svarat tillfredsställande på konventionell systemisk behandling eller hos vilka sådan behandling är kontraindicerad eller inte lämplig för patienten.
  • hos ungdomar, 12 år och äldre, som inte har svarat tillfredsställande på konventionell behandling.

I utlåtandet ska det svåra atopiska eksemet beskrivas (omfattningen av hudutslaget, svårighetsgraden och patientens subjektiva symtom).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer

Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna

203

Mer information