397  Emicizumab (hemofili A, med antikroppar)

(D66)

Emicizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (397) beviljas patienter med hemofili A på nedanstående villkor. Emicizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar koagulationsstörningar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med hemofili A när

  • patienten har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och
  • immuntoleransinduktion misslyckas eller är olämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska koagulationsrubbningar 126
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad specialersättning (begränsad specialersättning)) 161
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning) (begränsad specialersättning) 172
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad specialersättning) (begränsad specialersättning) 194
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad specialersättning) 1503

Läs mer