324 Dasatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

324 Dasatinib

(C91.0, C92.1)

Dasatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (324) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Dasatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av

  • kronisk myeloisk leukemi i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris, när patienten inte svarat på tidigare behandling, inklusive behandling med imatinib, eller behandlingen inte lämpar sig för patienten
  • Philadelphiakromosompositiv akut lymfatisk leukemi och lymfoid blastisk kronisk myeloisk leukemi när patienten inte svarat på tidigare behandling eller behandlingen inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Dasatinib (begränsad specialersättning)150

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023

Vad tycker du om sidan?