366 Kombinationspreparat med naproxen och esomeprazol | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

366 Kombinationspreparat med naproxen och esomeprazol

(M15, M16, M17, M18, M19, M05, M06, M45)

Kombinationspreparat med naproxen och esomeprazol är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (366) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för symtomatisk behandling av artros, reumatoid artrit eller ankyloserande spondylit (ryggradsreumatism) hos patienter som löper risk för att utveckla magsår eller tolvfingertarmssår relaterade till antiinflammatoriska medel och för vilka behandling med lägre doser av naproxen eller något annat antiinflammatoriskt medel inte anses tillräcklig och för vilka ett antiinflammatoriskt medel och esomeprazol som separata preparat inte lämpar sig på grund av påvisad icke-följsamhet eller biverkningar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ett kombinationspreparat med naproxen och esomeprazol påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024

Vad tycker du om sidan?