330 Mecasermin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

330 Mecasermin

(E34.3, R62.8)

Mecasermin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (330) beviljas för behandling av svåra tillväxtrubbningar hos barn på nedanstående villkor. Mecasermin kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården under övervakning av pediatriker med specialkompetens i barnendokrinologi och tillväxtrubbningar hos barn.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för långtidsbehandling vid tillväxtstörningar hos barn och ungdomar med svår primär brist på insulinliknande tillväxtfaktor-1 (primär IGF-1-brist).

Rätt till grundersättning förutsätter att vården inletts vid en enhet för specialiserad sjukvård under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet.

Svår primär IGF-1-brist definieras genom:

  • tillväxtstörning (längd SDS ≤ - 3,0)

     och

  • basala IGF-1-nivåer under 2,5:e percentilen för ålder och kön och
  • normal tillväxthormoninsöndring.
  • Sekundära former av IGF-1-brist såsom undernäring, hypotyreoidism eller kronisk behandling med farmakologiska doser av antiinflammatoriska steroider måste uteslutas.

Enligt de terapeutiska indikationer som godkänts för mecaserminpreparat rekommenderas det att diagnosen bekräftas genom ett IGF-1-stimulationstest.

Rätt till grundersättning beviljas för den tid det tar att korrigera tillväxtrubbningen, vanligen uppväxttiden.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob101
Tillväxthormon (begränsad grundersättning)301

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024