3042 Vedolizumab

(K50, K51)

Vedolizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3042) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandlingen av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna

  • som inte svarat tillfredsställande på, som slutat svara på eller som är intoleranta mot konventionell behandling (t.ex. behandling med kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel) eller en TNF-antagonist.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208

Läs mer