3042 Vedolizumab

(K50, K51)

Vedolizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3042) beviljas på nedanstående villkor. Vedolizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandlingen av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna som

  • nte svarat tillfredsställande på konventionell immunsuppressiv behandling eller en TNF-antagonist, eller har slutat svara på sådan behandling eller är intoleranta mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208
Vedolizumab (begränsad specialersättning) 253

Läs mer